Home / Tin Viễn Đông / Cắt nước tại Vladivostok

Cắt nước tại Vladivostok

Để phục vụ công tác bảo dưỡng đường ống, tại Vladivostok sẽ cắt nước tại 1 số khu vực. Cụ thể:

Ngày 19/4, từ 9h đến 18h: Ватутина 26, Нейбута – 21, 31, 32, 32 ст4, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в ст1, 47б.

Ngày 20/4, từ 3 giờ sáng đến 23h45:

ул. Уральская, д. 2, 3, 4, 6, 8, 10

ул. Ленина, д. 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3,13, 13/1, 13/2, 13/3, 15,15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3

ул. Ленинградская, д. 4, 6, 7, 10

ул. Московская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15

Ngày 21/4, từ 9h đến 19h:

Барклая – 8, 8б, 8в, 10, 10а, 15, 15а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28а, 30а. Давыдова- 33, 33а, 35, 40, 40б, 42, 42а, 44, 44а, 44б. Залесная. Лесная- 1б, 2б, 3а, 4а, 4б, 30. Раевского. Русская- 51а, 57-63а, 67/2, 69, 73-89, 94, 96, 97, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 99. Сопочная-1.

Ngày 22/4, từ 9h đến 18h:

Академический переулок. Металлистов-3. Пушкинская – 26, 27, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/7, 34, 35, 35а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55/57, 57, 57а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65/2, 68, 69, 71/73, 83, 85, 87, 89. Светланская – 103, 105, 105а, 123а.

Tuyển thợ tóc, nail, massage

Check Also

Người Việt tại vùng Viễn Đông nước Nga vượt qua đại dịch COVID-19

Những cửa hàng làm đẹp tại Nga xác định việc cần chuyên nghiệp hóa dịch …