Home / Tag Archives: cắt nước

Tag Archives: cắt nước

Tháng Tư, 2021

  • 20 Tháng Tư

    Cắt nước tại Vladivostok

    Để phục vụ công tác bảo dưỡng đường ống, tại Vladivostok sẽ cắt nước tại 1 số khu vực. Cụ thể: Ngày 19/4, từ 9h đến 18h: Ватутина 26, Нейбута – 21, 31, 32, 32 ст4, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в ст1, 47б. Ngày 20/4, từ 3 …