Home / Tag Archives: chuyến bay

Tag Archives: chuyến bay

Tháng Hai, 2021

Tháng Mười, 2020

  • 2 Tháng Mười

    [Thông báo TLSQ] Về việc đón công dân về nước từ Moscow

    THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓN CÔNG DÂN VIỆT NAM VỀ NƯỚC TỪ MATXCƠVA ____________________ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã nhận được thông báo số 27 của Đại sứ quán Việt Nam về việc đón công dân Việt Nam từ Matxcơva về nước trên chuyến bay của Vietnam …

Tháng Chín, 2020

  • 22 Tháng Chín

    Thông báo: Đón công dân về nước ngày 26/9

    Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok thông báo: Vladivostok, ngày 22  tháng 9 năm 2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓN CÔNG DÂN VIỆT NAM VỀ NƯỚC TỪ VLADIVOSTOK ____________________ Về việc đón công dân Việt Nam từ Vladivostok về nước trên chuyến bay của Bamboo Airways vào ngày 26/9/2020, …

Tháng Sáu, 2020